texttoppbild3

Publicerat:

Om forskningspoänger och vikten av att nå ut – artikel i Med narkotikan som följeslagare. Femton texter till Bengt Svensson. FOU-Rapport 2013:3, Malmö högskola

Far from everyday life” – artikel i antologin Drugs and Youth Cultures – Global and Local Expressions. NAD. Helsingfors 2006. Redaktörer Philip Lalander och Mikko Salasuo.

Speed – om ungdomars erfarenheter av narkotika på utlandsresor. Mobilisering mot narkotika. Stockholm: 2005. Medförfattare: Bengt Svensson

Vad berättar en drogupplevelse? D-uppsats i etnologi. VT 2004, Lunds Universitet. Handledare Orvar Löfgren.

Att komma för sent så tidigt som möjligt. Om ungdomskultur, prevention och narkotika. NAD. Helsingfors: 1998. Medförfattare: Bengt Svensson, Dolph Tops.